Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Vainica Oy (Y-tunnus: 2532403-6)
Puutarhantie 95
12600 Läyliäinen

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Satu Vainikka
Puhelin +358 50 409 9919
Sähköposti: flexhoofboots@gmail.com

REKISTERIN NIMI

Vainica Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt VainicaOy:n asiakkaaksi ja ostanut Vainica Oy:n tavaraa.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Vainica Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten arkistointi, käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Vainica Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja käsitellään ainoastaan Vainica Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

    Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Vainica Oy:n käytössä. Tietoja ei luovuteta Vainica Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Vainica Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Vainica Oy:n  salasanasuojatulla palvelimella.